اخباراخبار استان اردبیلنتایج جشنواره‌های هنری

بیست‌ونهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران اسامی داوران و راه‌یافتگان را اعلام کرد

بیست‌ونهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران اسامی داوران و راه‌یافتگان را اعلام کرد | مجله اثرهنری، بخش هنری، خبری و تحلیلی مجموعه اثرهنری | مجله اثر هنری ـ «اثرگذارتر باشید»

بیست‌ونهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران اسامی داوران و راه‌یافتگان را اعلام کرد | به گزارش مجله اثرهنری دبیرخانه جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران به نقل از عبدالرحیم سیاهکارزاده دبیر اجرایی جشنواره اعلام کرد : تعداد کل ثبت‌نام‌ها ۱۲۵۳ نفر و تعداد کل آثار رسیده به دبیرخانه، ۷۴۱۷ اثر بوده است. تعداد شرکت‌کنندگان زن ۹۲۶ نفر و شمار شرکت‌کنندگان مرد ۳۲۷ نفر است. در این میان، بیشترین تعداد شرکت‌کنندگان مربوط به رشته نقاشی است. همچنین در این دوره پس از قریب به پنج سال، سفال و سرامیک به صورت رشته‌ای مجزا در جشنواره حضور دارد. 

دبیر اجرایی جشنواره در ادامه بیان کرد: با توجه به اینکه جشنواره امسال برگزیده و جایزه نهایی ندارد، مبلغ یک و نیم میلیون تومان به تمامی شرکت‌کنندگانی که به مرحله سوم برسند، پرداخت می‌شود. همچنین از میان برگزیدگان ادوار گذشته نیز دستیارانی انتخاب شده‌اند که استادان کارگاه‌ها را همراهی خواهند کرد. 

در این دوره دو هنرمند برجسته آقایان جواد علیزاده و عبدالله محرمی در بخش کاریکاتور و نگارگری به داوری آثار خواهند پرداخت و سه هنرمند جوان، آقای کامیار پاشاوند و خانم بیتا فروتن در رشته طراحی و آقای محمدتقی محرم‌زادقوام نیز در بخش خوشنویسی در این جشنواره با سایر هنرمندان کشور رقابت خواهند کرد.

اسامی داوران بیست‌و‌هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران :

  • رشته کاریکاتور : بهمن عبدی استاد کارگاه و داور، جواد علیزاده داور
  • رشته خوشنویسی : میرحیدر موسوی استاد کارگاه و داور، علی‌اشرف صندوق‌آبادی و علی شیرازی داور
  • رشته نگارگری : صدیقه احمدی باصیری استاد کارگاه و داور، عبدالله محرمی و رضا یساولی داور
  • رشته مجسمه‌سازی : نگار نادری‌پور داور و استاد کارگاه، روح‌الله شمسی‌زاده داور
  • رشته تصویرسازی : عاطفه ملکی‌جو داور و استاد کارگاه، محمد‌علی بنی‌اسدی داور
  • رشته گرافیک : مریم کهوند داور و استاد کارگاه، فرزاد ادیبی داور
  • رشته عکاسی : مجید ناگهی داور و استاد کارگاه، محمود مروتی و کیارنگ علایی داور
  • رشته رسانه‌های هنری جدید : امیر راد داور و استاد کارگاه، نظام‌الدین امامی‌فر داور

لازم به ذکر است مرحله دوم (کارگاهی) این دوره طبق زمانبندی اعلام شده در فراخوان ۶ تا ۹ شهریور ۱۴۰۱ در تهران برگزار خواهد شد.

اسامی هنرمندان راه‌یافته به بخش کارگاهی بیست‌ونهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران :

نامنام خانوادگیشهرستانرشته هنری
مصطفیمرادیانبشرویهارتباط تصویری(پوستر)
سانازغنچه پوربندرعباسارتباط تصویری(پوستر)
کیارشجابریتبریزارتباط تصویری(پوستر)
حامدبقال بهتاشتبریزارتباط تصویری(پوستر)
پارسادیلمی معزیتنکابنارتباط تصویری(پوستر)
امیرحسینظریفیان قاضی خیرتهرانارتباط تصویری(پوستر)
محمد مهدیشاهپوریتهرانارتباط تصویری(پوستر)
امیرحسینمیرابی مقدمجاجرمارتباط تصویری(پوستر)
عاطفهخوشه بست باغسنگانیفریمانارتباط تصویری(پوستر)
اسراسلیمیکرمانشاهارتباط تصویری(پوستر)
علیرضاعزیزیمشهدارتباط تصویری(پوستر)
محمدزارعیمینودشتارتباط تصویری(پوستر)
فاطمهرشیدی طاشکویییزدارتباط تصویری(پوستر)
فاطمهرام‌هرنداصفهانتصویرسازی
احمدرضاقائم امیریتبریزتصویرسازی
پریزادجمالی بیرامیتهرانتصویرسازی
علیفیضیتهرانتصویرسازی
رضاگل نژادساریتصویرسازی
حدیثمحمودیانشهرکردتصویرسازی
پارساتواناییشیرازتصویرسازی
شقایقابراهیمیقائمشهرتصویرسازی
شیدامحمدیکرجتصویرسازی
الههعرفانیان شکیبمشهدتصویرسازی
فرزانهنیشابورییزدتصویرسازی
امیر محمدجعفری باقی آبادییزدتصویرسازی
محمدتقیمحرم زاد قواماردبیلخوشنویسی
متیناعتباریاناصفهانخوشنویسی
ملیکاسازگارآبادهخوشنویسی
اریاسلطانیتکابخوشنویسی
سیده زهرامیرائی آشتیانیتهرانخوشنویسی
محمد رضاشاه محمدیدماوندخوشنویسی
نیماحسن پوررامسرخوشنویسی
امیرمحمدشهریزاهدانخوشنویسی
فرنودمحمدی سامانیشاهین شهر و میمهخوشنویسی
علیرضابیاتکرجخوشنویسی
شادمانبردافکنمریوانخوشنویسی
سیده زینبحسینیمشهدخوشنویسی
میناسلامتیاناسفراینسفال و سرامیک
فهیمهرستم آبادیبمسفال و سرامیک
فاطمه زهرامحمدیتهرانسفال و سرامیک
شکیباعوائدیتهرانسفال و سرامیک
مهتابحاجی باقریتهرانسفال و سرامیک
مهتابمرجانیتهرانسفال و سرامیک
مریمفضل زرندیتهرانسفال و سرامیک
هالهایران خواهتهرانسفال و سرامیک
نگارعلیپورگشت رودخانیشهریارسفال و سرامیک
زهراداناکاشانسفال و سرامیک
فاطمهباویگچسارانسفال و سرامیک
کامیارپاشاوند شیراناردبیلطراحی
بیتافروتناردبیلطراحی
پریساعابدیاسلامشهرطراحی
مائدهاکبریآملطراحی
امیرحسیناصغرزادهآملطراحی
سیناگله داریتبریزطراحی
فاطمهمحمودیتهرانطراحی
کوثردل روشنتهرانطراحی
نیلوفرجابری میاندوآبتهرانطراحی
پریسامیرزاجانیرشتطراحی
شقایقصفائیساوجبلاغطراحی
فربدقادریسنندجطراحی
نعیمه الساداتصنیعیشهرضاطراحی
محمدحسینفرجیقمطراحی
محیافلاح خلیل آبادکاشانطراحی
گلشیدمیرخانیکرجطراحی
فاطمه کوثررحیمییزدطراحی
نگیننواب اعظمیزدطراحی
علیارسلانیارومیهعکاسی
سید هاتفحسینیاصفهانعکاسی
فوادتباکبوکانعکاسی
طنازعطازادهتبریزعکاسی
دیباشمالیتبریزعکاسی
سید متینهاشمی آقاجریتبریزعکاسی
زهراعلیلوتبریزعکاسی
ماردیناحمدیجوانرودعکاسی
بهارمهدوی فررشتعکاسی
اسماعیلطحانسمنانعکاسی
علینعمتیشازندعکاسی
مریمدشتهکرمانشاهعکاسی
نگارصادقیکرمانشاهعکاسی
رضاگازرگنبدعکاسی
فاطمهنجفیمشهدعکاسی
حمیدرضاحیدری صفتاصفهانکاریکاتور
محمدراعی دهقیاصفهانکاریکاتور
معصومهمسیب خواه کلویربندرانزلیکاریکاتور
نگینابراهیمی طهرانیتهرانکاریکاتور
صائبضیاییساریکاریکاتور
تینارضاییساوهکاریکاتور
صدفگلشنیسنندجکاریکاتور
سیده فاطمهمیرنیامیزدکاریکاتور
ریحانهقائینی یحیی آبادیتربت حیدریهمجسمه سازی
هستیصالحیتهرانمجسمه سازی
زهراروستائیتهرانمجسمه سازی
رعناحیدرزادهتهرانمجسمه سازی
پریابلدیشیرازمجسمه سازی
ژیناالفتیکرجمجسمه سازی
رضاباجلانکرجمجسمه سازی
امیررضاشاه حسینیمشهدمجسمه سازی
شادیمغزی نجف آبادیاصفهاننقاشی
فاطمهچگینیالبرزنقاشی
سیده محدثههاشمیبویراحمدنقاشی
الههمرید خسروشاهیتبریزنقاشی
سپیدهمجدیتنکابننقاشی
مهرانهحاجی هاشمیتهراننقاشی
ریحانهامینیتهراننقاشی
هلیامروتیتهراننقاشی
مبیناحیدری شیرایهتهراننقاشی
زهراشریعت طلبرشتنقاشی
مهتابخدادادیرشتنقاشی
احمدرضااحمدیشازندنقاشی
مهرساصیادیانکرجنقاشی
مرضیهمرادیکرجنقاشی
پارسافشیکرجنقاشی
فرنازفتحی زادهکرماننقاشی
ویداآتش افروزنهلاهیجاننقاشی
غزلعابدینیورامیننقاشی
محمدسینارادمهریزدنقاشی
صابرحلوانیاصفهاننگارگری
فرشادنادراناصفهاننگارگری
یاسمینرحیمیتهراننگارگری
مهرنوشحقیتهراننگارگری
صدفنیک اخترتهراننگارگری
حدیثهدوستیقزویننگارگری
غزلقربانیقزویننگارگری
سبحانعرفانیان طالبی نوغانمشهدنگارگری
مرضیهمحمدی قلعه سفیدینجف آبادنگارگری
محیازارع رود بزانییزدنگارگری
فاطمهمرتضوی مقدماصفهانهنرهای جدید
مهدیهارزنیبیرجندهنرهای جدید
علیملکیتهرانهنرهای جدید
رزانصاری جعفریتهرانهنرهای جدید
هیواامینیتهرانهنرهای جدید
دانیالآل‌معصومتهرانهنرهای جدید
سالارساعدموچشیسنندجهنرهای جدید
آیدازارعین ریزیشمیراناتهنرهای جدید
مهدیگلناریهمدانهنرهای جدید

Views: 70

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا