اخباراخبار گالری‌های هنریگالری آثار هنرمندانهنرمندان نقاشی

گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر

 • گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
 • گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
 • گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
 • گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
 • گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
 • گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
 • گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
 • گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
 • گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
 • گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
 • گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
 • گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
 • گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
 • گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
 • گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
 • گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
 • گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
 • گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
 • گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
 • گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
 • گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
 • گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
 • گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆

گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر | آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در زمره مجموعه‌های کم‌نظیر جهانی است؛ مجموعه‌ای که شامل آثار ایرانی و خارجی هنر نوین است و برخی از آثار این گنجینه از مهمترین و البته گران‌ترین آثار هنری جهان به‌شمار می‌روند. قرار است با بازگشایی این موزه، آثار موجود در گنجینه طی فرآیندی به نمایش عمومی گذاشته شوند.

به گزارش مجله اثرهنری به نقل از ایسنا از زمان تشکیل موزه هنرهای معاصر تهران در سال ۱۳۵۶، آثار ارزشمند هنرهای تجسمی از ایرانی گرفته تا جهانی در گنجینه موزه جای گرفتند و به مرور زمان بر ارزش‌های آن افزوده شد؛ آثاری که البته برخی از آنها در این سال‌ها بارها و در قالب نمایشگاه‌های گوناگون به نمایش عمومی گذاشته شده است.

هرچند با بازگشایی موزه هنرهای معاصر، آن هم بعد از یک تعطیلی دو ساله، متولیان امر وعده داده‌اند که بخش زیادی از آثار موجود در گنجینه به مرور زمان و در قالب‌ نمایشگاه‌های گوناگون به نمایش گذاشته می‌شوند.

در بخش ایرانی گنجینه هنرهای معاصر تهران آثار هنرمندانی همچون ایران درودی، سهراب سپهری، محمد احصایی، آیدین آغداشلو، شیرین اتحادیه، فریدون آو، ایرج اسکندری، علیرضا اسپهبد، نصرالله افجه‌ای، حسین زنده‌رودی، هانیبال الخاص، پروانه اعتمادی، رضا بانگیز، زهرا رهنورد، فرامرز پیلارام، پرویز تناولی، صادق تبریزی، ژازه تباتبایی، محمود جوادی‌پور، کاظم چلیپا، جعفر روح‌بخش، هوشنگ سیحون، مهدی سحابی، کوروش شیشه‌گران، مسعود عربشاهی، جلیل ضیاءپور، بهجت صدر، حببیب‌الله صادقی، منصور قندریز، منیر فرمانفرمائیان، علی گلستانه، اردشیر محصص، سیاوش کسرایی، پرویز کلانتری، حسین موسوی،  بهمن محصص، مرتضی ممیز، محسن وزیری مقدم، منوچهر یکتایی، علی‌اکبر صادقی و … نگهداری می‌شود.

برخی از آثار گنجینه نقاشی موزه هنرهای معاصر :

فرامرز پیلارام

فرامرز پیلارام هنرمند نقاش وخوشنویس در سال ۱۳۱۶ در تهران به دنیا آمد. این هنرمند در سال ۱۳۴۷ موفق به دریافت درجه فوق لیسانس در رشته معماری داخلی و نقاشی تزیینی شد. او در سال۱۳۴۹، برای فراگیری لیتوگرافی و انواع چاپ به فرانسه سفر کرد.

پیلارام همواره در پی به تصویر کشیدن نمادهای اصیل ایرانی بوده است. در کارهای اولیه‌اش مُهرهایی را که در قدیم به جای امضا از آن استفاده می‌کردند، بزرگنمایی کرد و زمینه‌ای کتیبه گونه به وجود آورد و در آن نمادهای مذهبی مانند علم و پنجه، را با اشکال هندسی درآمیخت.

او با علاقه و توجه به هنرهای سنّتی ایرانی، نظیر کاشی‌کاری و در مسیر یافتن راه های نو برای ترکیب‌بندی ‌های جدید و دریافت این مطلب که خط فارسی در تلفیق با نقاشی ویژگی ممتازی به تابلوها می‌بخشد، به آموختن خطاطی در انجمن خوشنویسان پرداخت و سپس مدتی در آنجا تدریس کرد. از آن پس، خط دستمایه اصلی آثار او شد.

گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
فرامرز پیلارام

اثری از فرامرز پیلارام/ تاریخ خلق اثر ۱۳۴۸ و سال ۱۳۵۶ برای موزه هنرهای معاصر خریداری شد.

گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
فرامرز پیلارام

اثری از فرامرز پیلارام/ تاریخ خلق اثر ۱۳۴۹ و سال ۱۳۵۶ برای موزه هنرهای معاصر تهران خریداری شد.

محمد احصایی

محمد احصایی، هنرمند ایرانی در عرصه نقاشی‌خط است که فارغ التحصیل از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. این هنرمند پرکار در عرصه هنر گرافیک ایران، در زمینه خوشنویسی و نقاشیخط مهارت و شهرت بسیار دارد.

برپایی نمایشگاه های متعدد در داخل وخارج از کشور، کسب جوایز جهانی، تدریس در دانشگاه‌های هنر، عضویت در هیات امنای انجمن‌های خوشنویسان و طراحان گرافیک ایران و داوری دوسالانه‌های گوناگون هنری از جمله فعالیت‌های این هنرمند محسوب می شوند.

گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
محمد احصایی

این اثر از احصایی سال ۱۳۷۰ خلق شده و هم‌اکنون در گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران وجود دارد.

گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
محمد احصایی

اثری از فرامرز پیلارام/ تاریخ خلق اثر ۱۳۴۹ و سال ۱۳۵۶ برای موزه هنرهای معاصر تهران خریداری شد.

پروانه اعتمادی

پروانه اعتمادی، متولد ۱۳۲۶ در تهران است. او فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران است و کار خود را با نقاشی انتزاعی (آبستره) شروع کرد. اعتمادی در ادامه به نقاشی رنگ روغن و سپس مداد رنگی و کلاژ کشیده شد. آثار او اولین بار در سال ۱۳۴۷ در تالار قندریز تهران روی دیوار رفت.

او نمایشگاه های انفرادی و گروهی بسیاری هم در بال (سوئیس)، پکن، پاریس، لس آنجلس، ونکوور و دهلی نو برپا کرده است. اعتمادی روایت می‌کند که شاگرد جلال آل احمد بوده است. آل آحمد، معلم ادبیات او در دبیرستان شاهدخت بوده است که مشوق اعتمادی در کار نقاشی می‌شود.

گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
پروانه اعتمادی

اثر پروانه اعتمادی/ تاریخ خلق اثر ۱۳۵۶

گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
پروانه اعتمادی

اثر پروانه اعتمادی/ تاریخ خلق اثر ۱۳۵۶

آیدین آغداشلو

آیدین آغداشلو، هنرمند نقاش ایرانی متولد سال ۱۳۱۹ است که از دوران نوجوانی پا به عرصه هنر گذاشت. اولین اثر نقاشی آیدین آغداشلو زمانی که او ۱۴ ساله بود به فروش رسید. دو سال بعد، او طراحی گرافیک را در موسسه تبلیغاتی آشنا آغاز کرد و چندی بعد در بخش تبلیغاتی روزنامه اطلاعات مشغول به کار شد.

او یک سال پس از انقلاب اسلامی کار گرافیک را از سر گرفت و از سال ۱۳۵۹ در دانشکده هنر دانشگاه الزهرا، دانشگاه آزاد و دانشگاه کرمان تدریس کرد. آغداشلو از سال ۱۳۵۹ نقاشی را در سطح وسیعی آغاز کرد و از آن پس در بیش از ۳۰ نمایشگاه گروهی شرکت کرد. او همچنین سال ۱۳۶۰ کلاس‌های نقاشی کارگاه آزاد «هنرکده آزاد» را تاسیس کرد.

از آیدین آغداشلو چند اثر در گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران موجود است.

گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
آیدین آغداشلو

این اثر آغداشلو بدون عنوان سال ۵۸ خلق و سال ۷۹ برای موزه هنرهای معاصر تهران خریداری شد.

گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
آیدین آغداشلو

تصویری از ساندرو بوتچلی سال ۵۴ توسط آیدین آغداشلو خلق و سال ۵۶ توسط موزه خریداری شد.

هانیبال الخاص

هانیبال الخاص، در سال ۱۳۰۹ از پدر و مادری آشوری در کرمانشاه متولد شد. نقاشی را در سنین بسیار پایین شروع کرد و برای مجلات فکاهی نظیر توفیق کاریکاتور می کشید. بعدها وقتی به تهران آمد به کلاس جعفر پتگر رفت تا نقاشی را به طور جدی تری دنبال کند.

الخاص از نقاشان نوگرای معاصر ایران بود که بیش از ۳۵ سال از زندگیش را صرف آموزش کرد.

گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
هانیبال الخاص

تاریخ خلق اثر ۵۷ است و سال ۱۳۸۴ خریداری شد.

گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
هانیبال الخاص

تاریخ خلق اثر ۱۳۷۲ و سال ۱۳۷۷ برای موزه هنرهای معاصر تهران خریداری شد.

حسین زنده‌رودی

حسین زنده رودی ۲۰ اسفند ماه ۱۳۱۶ متولد شد. در سال ۱۳۳۷ اولین نمایشگاه انفرادی آثارش را برپا کرد و در سال ۱۳۳۸ در نمایشگاه گروهی انجمن ایران و امریکا شرکت کرد و موفق به اخذ جایزه شد. پس از آن آثار نقاشی زنده‌رودی در بیینال‌های پاریس و تهران به نمایش درآمدند.

او از پیشگامان شیوه نقاشی‌خط در ایران است و با استفاده از نمادهای هنر سنتی ایران و خوشنویسی، روشی تازه را در هنرهای تجسمی ایران پدید آورد.

آثار زنده‌رودی در موزه هنرهای معاصر تهران، موزه هنرهای زیبا، موزه جهان نما، موزه هنرهای معاصر کرمان، موزه هنر مدرن پاریس، موزه هنر مدرن نیویورک، موزه هنرهای مدرن آلبرگ دانمارک، موزه رتردام هلند، مرکز فرهنگی مالمو درسوئد و … نگهداری می‌شوند.

گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
حسین زنده‌رودی

این اثر حسین زنده رودی سال ۱۳۴۹ خلق و سال ۱۳۵۶ در گنجینه موزه هنرهای معاصر قرار گرفت.

گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
حسین زنده‌رودی

این اثر حسین زنده رودی سال ۱۳۴۱ خلق و سال ۱۳۵۶ در گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران قرار گرفت.

سهراب سپهری

سهراب سپهری شاعر و نقاش در ۱۵ مهر ۱۳۰۷ متولد شد. او که دوران نوجوانی را در شهر کاشان گذرانده بود، بیش از آن که حس شاعرانگی را در خود کشف کند، به تاثیر از پدرش که او هم دستی در هنر و نقاشی داشت، قلمو به دست گرفت. بعد از حضور در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران زمانی موفق به انتشار اولین مجموعه شعرهایش شد که چندین نمایشگاه از آثار هنری‌اش را در تهران برگزار کرده بود. 

گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
سهراب سپهری

این اثر سهراب سپهری در سال ۵۰ خلق شد و سال ۵۶ در گنجینه موزه هنرهای معاصر قرار گرفت.

گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
سهراب سپهری

این اثر از سهراب سپهری در سال ۵۶ خلق شد و همان سال در گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران قرار گرفت.

ایران درّودی

ایران درّودی چهره‌ نام‌آشنایی در عرصه هنر و نقاشی است‌. بانویی که بیش از پیش به خالق این جهان هستی ایمان دارد و مهمترین آرزویش برای خودش و مردم ایران، نزدیک‌تر شدن به خالق هستی است. 

ایران درّودی، نقاش صاحب‌سبک، نویسنده و کارگردانی که بیش از ۶۰ سال است در عرصه‌ هنر معاصر ایران فعالیت دارد،  ۱۱ شهریور ۱۳۱۵ در مشهد به دنیا آمد. هنرمند نقاشی که از رنگ مشکی استفاده نمی‌کند و به کشیدن نور در آثارش شهرت دارد. 

گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
ایران درّودی

این اثر از ایران ایران درّودی سال ۵۶ خلق شد و همان سال در گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران قرار گرفت.

گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
ایران درّودی

این اثر ایران درّودی سال ۱۳۵۱ خلق شد و سال ۱۳۵۶ در گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران قرار گرفت

مسعود عربشاهی

مسعود عربشاهی ۱۹ شهریور سال ۱۳۱۴ در تهران متولد شد. عربشاهی با داشتن دهه‌ها تجربه کار در زمینهٔ نقش برجسته و کارهای اجرایی بر نمای ساختمان‌ها، همراه با تکنیک منحصر به‌فرد خود در اجرای سالن‌های کنفرانس که شهرت جهانی دارد، در ایران و سایر کشورها کارهای اجرایی بزرگی را انجام داد.

نقش برجسته سر در اتاق صنایع و معادن در خیابان طالقانی، سالن کنفرانس هلال احمر در میدان ارگ، نقش برجسته‌های دیوارهای پارک طالقانی در بزرگراه حقانی و مجموعه «نور و گیاه» بر دیوار مجلس از جمله آثار او هستند.

گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
مسعود عربشاهی

این اثر از عربشاهی سال ۱۳۵۴ خلق و سال ۱۳۵۶ در گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران قرار گرفت.

گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
مسعود عربشاهی

این اثر از مسعود عربشاهی سال ۱۳۴۷ خلق شد و سال ۱۳۵۶ در گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران قرار گرفت.

اردشیر محصص

اردشیر محصص در ۱۸ شهریور ماه سال ۱۳۱۷ متولد شد. او پس از تحصیل در رشته‌ی حقوق به طراحی و هنر روی آورد و طرح‌هایش برای نخستین بار در نشریه‌ی کتاب هفته به سردبیری احمد شاملو به چاپ رسیدند. این طرح‌ها بعدها در قالب کتاب منتشر شد و در گالری‌ها به نمایش درآمد.

محصص کتاب‌های زیادی منتشر کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به «با اردشیر و صورتک‌هایش»، «اردشیر و هوای توفانی»، «تشریفات»، «شناسنامه»، «لحظه‌ها»، «وقایع‌اتفاقیه»، «طرح‌های‌آزاد»، «کافرنامه»، «دیباچه» و «تبریکات» اشاره کرد. او همچنین تعدادی طرح برای روزنامه «نیویورک تایمز» کشید و هم‌اکنون مجموعه‌ای از ۸۰ تا ۱۰۰ اثر از این هنرمند در کتابخانه ملی آمریکا نگهداری می‌شوند.

گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
اردشیر محصص

این اثر از محصص سال ۱۳۵۳ خلق شد و سال ۱۳۵۶ در گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران قرار گرفت.

گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
اردشیر محصص

این اثر از اردشیر محصص سال ۱۳۵۶ خلق شد و همان سال در گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران قرار گرفت.

پرویز کلانتری

پرویز کلا نتری، تصویرگر کتاب‌های کودکان و نوجوانان در اول فروردین سال ۱۳۱۰ در زنجان متولد شد. او در دانشکده هنرهای زیبای تهران به تحصیل پرداخت و در سال ۱۳۳۸ در رشته هنرهای تجسمی به تحصیل ادامه داد.

پرویز کلانتری بیش از ۴۰ سال در عرصه نقاشی فعالیت می‌کرد و نزدیک به ۲۶ کتاب کودک همچون «کدو قلقله زن»، «جمجمک برگ خزون»، «گل اومد بهار اومد» و «رنگین کمان» را تصویرگری کرد.

گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
پرویز کلانتری

این اثر از پرویز کلانتری سال ۱۳۵۴ خلق شد و سال ۱۳۵۶ در گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران قرار گرفت.

گنج‌نامه نقاشی در گنجینه موزه هنرهای معاصر لینک : https://asarartmagazine.ir/?p=23380👇 سایت : AsarArtMagazine.ir اینستاگرام :‌ instagram.com/AsarArtMagazine تلگرام : t.me/AsarArtMagazine 👆
پرویز کلانتری

این اثر کلانتری سال ۵۷ خلق شد و همان سال در گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران قرار گرفت.

Visits: 177

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا